Human Navigator, vanuit HR leiderschap richting geven aan groei 2023-10-12T11:03:22+00:00

Human Navigator

Samen met mensen werken aan groei

Download ons e-boek Teamontwikkeling met gratis invulsjabloon

teamontwikkelsjabloon

Onze groei ambitie


Onze ambitie is om leidinggevenden en teams slimmer te laten werken.

Meer

Als jullie ambitie is om in omvang te groeien, dan ligt de nadruk op verhogen performance. Medewerkers moeten routines en snelheid ontwikkelen, de nadruk ligt op verbreden en versnellen.

Beter

Als jullie ambitie gericht is op het verbeteren van de performance. Dan moeten medewerkers hun routine en vaardigheden perfectioneren. De nadruk ligt op verfijnen.

Anders

Als jullie ambitie vraagt om het vernieuwen van het aanbod of het proces. Help dan medewerkers  kansen/mogelijkheden te verkennen. Zorg dat de focus ligt op ontdekken en onderzoek.

probeer de Team Navigator nu!

Wordt teamontwikkeling binnen het strategisch besluitvormingsproces voldoende benut?
Door ruimte voor talent en teamontwikkeling meetbaar te maken, krijg je zicht op mogelijkheden voor groei. Overtref onze bestaande klanten en realiseer een performance verbetering van 7,5% en meer.

national leiderschap onderzoek 2015
Ontevreden over leidinggeven 21%
Talent gaat weg: 41%
Beperkt vertrouwen in beleid: 59%
Onvoldoende kansen: 37%
Te weinig uitdaging werk: 36%
Op de hoogte blijven

De voordelen van Human Navigator

Visueel

Heldere rollen visueel en overzichtelijk ingedeeld, zodat je snel de juiste keuze kunt maken

Voordelig

Tijd besparen en betere besluiten nemen die het rendement vergroten

Intuïtief

Online oplossingen die je zonder uitleg direct kunt gebruiken

Concreet

Adviezen per rol die direct bij het beoordelen van medewerkers te gebruiken zijn

Ben je verantwoordelijk voor: ………?

 • Strategie vorm te geven
 • Teamresultaat te vergroten
 • Kwaliteit te verhogen
 • Resultaat te verbeteren
 • Leiderschap te ontwikkelen
 • Doelstelling te realiseren
 • Uitval te beperken
 • Innovatie vorm te geven
 • Talent te ontdekken
 • Groei inhoud te geven
 • Cultuur klantgericht te maken
 • Tevredenheid te verhogen
 • NPS te verbeteren
Stel je vraag


Navigeren is leiderschap tonen

Leiderschap vraagt om vertrouwen in jezelf, waardoor je anderen kunt helpen om ook de juiste stappen te zetten. Wij bieden je de toegankelijke en vertrouwde hulpmiddelen die SLIM leiderschap mogelijk maken.

Begrip

Informatie en ondersteuning voor strategische besluitvorming

Inzicht

Inzicht in presteren en ontwikkelcapaciteit van medewerkers

Richting

Flexibel inspelen op verandering zonder koers te verliezen

Wat is de toegevoegde waarde van de Human Navigator?

Leiderschap is vertrouwen geven aan talent, waardoor je het team de ruimte geeft om haar toegevoegde waarde te vergroten.

Binnen de door ons onderzochte afdelingen zien we twee rollen er significant uit springen: Talent en Change of carreer.

Waarde van Talent is +2,5% meer omzet
Waarde van Change of career is -2,5% minder omzet

Op basis van de uitkomsten in combinatie met gehanteerde kengetallen binnen onze klantgroepen, zien we ruimte voor groei van 7,5% meer omzet per jaar.

De toegevoegde waarde die het onze klanten  oplevert is:

0

per jaar

Leer de Team Navigator beter kennen!

Leiderschap is besluiten nemen die je ambities versterken. Het uitstellen van een besluit maakt het resultaat niet beter. Met de Human navigator starten neemt u direct een voorsprong.
Lees hier de ervaringen van enkele ervaringsdeskundigen

Door de eenvoud in het gebruik van de Team Navigator, werd ik verrast door de uitkomst. Het resultaat was een bevestiging van een onderbuik gevoel dat ik had. Door het visuele inzicht en uitleg werd ik me bewust dat ik wel moest handelen.

Door twee heel concrete interventies uit te voeren: Door een medewerker uit het team te plaatsen, en een medewerker een uitdagende projectrol te geven is het team veel beter gaan presteren.

Ik ga de Team Navigator zeker vaker gebruiken voor mezelf en voor de organisatie

Teamleider P&O, middelgrote gemeente
Door de inzet van de HR-vlootschouw.nl is mijn werk een stuk interessanter geworden. Nu laat ik me in mijn advies niet meer leiden door de inhoudelijke problemen en incidenten, maar reflecteer met de leidinggevende vanuit het gewenste teamresultaat
P&O adviseur, Grote top 10 gemeente
De eerste keer dat ik een vlootschouw uitgevoerd heb duurde het bijna een halve dag om het hele team in kaart te brengen. Nu, met de vlootschouw van B-leef, kost het mij slechts een half uurtje.
Madelon Donker, Match and More
Geen complex systeem, maar een tool dat doet waar het voor bedoeld is.
Jorien van Lonkhuyzen, Zayaz
Eindelijk kan ik met mijn team sparren over de resultaten die we met elkaar willen bereiken. Geen abstracte benadering maar gericht op resultaat.
Victor van de Valk, Discare
De team navigator is een tool ontwikkeld om op een praktische manier inzichtelijk te maken waar je team/afdeling staat. in combinatie met het advies stelt het je in staat om je doelen in heldere acties om te zetten
Ellen Builtjes, Gemeente Arnhem
probeer de Team Navigator nu 7 dagen gratis uit
zit jij in Flow?