Inzet van de Team Navigator om de Ontwikkeling van het Team te Versnellen

/, strategische personeelsplanning, Team Navigator blogs, Team ontwikkeling, Vlootschouw/Inzet van de Team Navigator om de Ontwikkeling van het Team te Versnellen

Inzet van de Team Navigator om de Ontwikkeling van het Team te Versnellen

Casus professionalisering van een ICT-afdeling binnen de Zorg

We worden begin juni benaderd door de directeur ICT van een grote zorgorganisatie, voor de inzet van de Team Navigator.

Binnen de zorg wordt ICT steeds belangrijker. Er is daarom de behoefte aan het professionaliseren van de afdeling ICT.

Om een goede start te maken wil men de mogelijkheden voor groei en ontwikkeling van het personeel beter in beeld brengen.

Uitdaging van de afdeling ICT

De groei van de afdeling ICT binnen de zorgorganisatie komt voort uit twee ontwikkelingen:

  1. Het zorgproces wordt steeds meer vanuit ICT ondersteund
  2. Klantbeleving is steeds afhankelijker van ICT

Voor de afdeling betekent deze professionalisering dat ze op meerdere vlakken tegelijkertijd moeten veranderen: de betrouwbaarheid moet omhoog (nu afhankelijkheid toeneemt stijgen ook de risico’s), bereikbaarheid vergroten (overal moet toegang zijn), communicatie verbeteren (klant komt centraal te staan), nieuwe innovaties doorgevoerd (zorg wil in kunnen spelen op vernieuwingen), capaciteit moet omhoog (meer en sneller kunnen reageren), veiligheid en privacy moet gewaarborgd blijven etc.

Het vraagt van de medewerkers ICT dat ze naast verstand van automatisering ook begrip moeten hebben van het zorgproces.

Door de toenemende complexiteit en verwevenheid van het primaire proces en de ICT-oplossingen moeten ze vaker samenwerken om te komen tot een goede oplossing.

Om de gevolgen van deze transitie zichtbaar te maken en de juiste keuzes te maken die de verandering gaan versnellen is gekozen voor de inzet van de Team Navigator. In een workshop waarin alle managers betrokken zijn, is het team van medewerkers in kaart gebracht.

Demo Dashboard Team Navigator

Aanpak van de vlootschouw

Alle medewerkers zijn geschouwd op basis van hun prestatie in het verleden, de inzetbaarheid in het heden en de potentie richting de toekomst. Hierdoor is er overzicht gecreëerd op basis waarvan besluitvorming mogelijk is gemaakt.

Op basis van vijf basistactieken is iedere medewerker verbonden aan een rol. Deze rollen zijn op hun beurt verbonden aan de ruimte die zij biedt voor veranderen. Op deze wijze is zichtbaar geworden waar de mogelijkheden en beperkingen in het team zitten ten aanzien van de verandering.

De tweede stap is het benoemen van de kritische functies en personen. Vanuit de kritische rollen is zichtbaar geworden welke problemen directe aanpak verdienen. Urgente kansen en mogelijkheden die de verandering beïnvloeden krijgen voorrang in het proces. Kritische posities moeten als kartrekker een positieve stimulans geven aan de verandering.

Starten met de workshop

Na een voorbereiding waarin de workshop en het team in de Team navigator is klaargezet hebben we een dagdeel ingepland om de schouw uit te voeren. De direct verantwoordelijke leidinggevende heeft regie over zijn eigen team en de overige managers nemen de rol van kritische beschouwer. Zo ontstaan mooie discussies over prestatie, potentie en inzetbaarheid van de medewerkers binnen het team.

Bewaren

Bewaren

voorbeeld organisatieweergave Team Navigator
Schrijf je Direct in en maak 14 Dagen Kennis

Het resultaat voor de afdeling

In anderhalf uur hebben we het hele ICT-team in beeld en kunnen conclusies verbonden worden aan het inzicht. Vanuit de kritische posities in het Team moeten een aantal stevige conclusies getrokken worden. Verschillende medewerkers hebben de verkeerde rol, worden te weinig uitgedaagd of verkeerd ingezet.

Iedere manager heeft overzicht over zijn eigen uitdagingen die vanuit de rollen vertaald kunnen worden in interventies per medewerker. In 1 ochtend zijn er meerdere knopen doorgehakt die gaan bijdragen aan het versnellen van de groei en professionalisering van de afdeling.

Hoe komt het dat de inzet van de Team Navigator zo veel impact heeft?

Een van de managers verwoordt het als volgt:

“Het is leuk om te doen, het geeft direct inzicht en ik heb nu concrete handvatten waarmee ik verder kan.”

Ben je benieuwd wat het voor jouw afdeling op kan leveren?

Bel of mail ons, dan richten we het proces graag met jullie in.

Binnen een week helpen we ook jouw organisatie of afdeling concreet op weg.

Mail voor een Kennismaking

About the Author:

Al meer dan tien jaar begeleid ik organisaties bij het omzetten van hun strategie in concrete oplossingen in de praktijk. Samen met HR-professionals en leidinggevenden onderzoek ik de beste interventies en oplossingen die bijdragen aan groei en ontwikkeling van hun teams. Leiderschap bestaat voor mij uit twee belangrijke begrippen: Richting en Ruimte. Richting omdat iedereen moet begrijpen waarom en wat we voor de klant willen doen. Ruimte omdat iedere medewerker vanuit zijn eigen kracht moet kunnen bijdragen aan het resultaat van het team Wil je weten hoe jij vanuit richting en ruimte de groei van jouw team kunt versnellen? Mail dan met Bastianen@b-leef.nl, of bel me dan maak ik graag een afspraak (06-23881672)