Met de HR vlootschouw het Goede Gesprek voeren en je Team Ontwikkelen

/, het goede gesprek, strategische personeelsplanning, Team Navigator blogs, Team ontwikkeling, Vlootschouw/Met de HR vlootschouw het Goede Gesprek voeren en je Team Ontwikkelen

Met de HR vlootschouw het Goede Gesprek voeren en je Team Ontwikkelen

Lees hier hoe de ICT-directeur binnen het ziekenhuis de professionalisering van de afdeling heeft opgestart

Naar aanleiding van het lezen van ons boekje: “alles over de HR vlootschouw”, belt de directeur ICT van een groot ziekenhuis om hem te helpen bij de professionalisering van zijn team.

Binnen de zorg en het ziekenhuis wordt ICT steeds belangrijker. Dit geld voor de zorgorganisatie zelf, maar ook groeit de vraag vanuit de cliënten die er verblijven.

Om te blijven voldoen aan de groeiende wensen van de organisatie, is er behoefte aan het professionaliseren van de afdeling en wil men meer ruimte geven aan talent.

Om een goede start te maken met talent development wil men met de vlootschouw in de Team Navigator de mogelijkheden voor groei en ontwikkeling van het personeel beter in beeld brengen. Om vanuit dit inzicht de juiste interventies te bepalen die de ontwikkeling van de medewerker en professionalisering van het team versterken.

Uitdaging van het management en de afdeling

Zoals eerder genoemd neemt het belang van ICT in de zorg steeds verder toe. Dit komt voort uit twee belangrijke ontwikkelingen

  1. Het vastleggen van gegevens is steeds belangrijker in het zorgproces
  2. De klant wil toegankelijk zijn tot ICT en gebruik maken van Internet

Voor de afdeling betekenen deze ontwikkelingen dat ze op meerdere vlakken tegelijkertijd moeten veranderen:

  • de betrouwbaarheid moet omhoog (nu afhankelijkheid toeneemt stijgen ook de risico’s),
  • bereikbaarheid vergroten (overal moet toegang zijn), communicatie verbeteren (klant komt centraal te staan),
  • nieuwe innovaties doorgevoerd (zorg wil in kunnen spelen op vernieuwingen),
  • capaciteit moet omhoog (meer en sneller kunnen reageren),
  • veiligheid en privacy moet gewaarborgd blijven etc.

Het vraagt van de medewerkers, dat ze naast verstand van ICT en automatisering, ook begrip moeten hebben van het zorgproces en de omgang met de klant.

Door de toenemende complexiteit en verwevenheid van het primaire proces en de ICT-oplossingen moeten ze vaker samenwerken om te komen tot een goede oplossing.

Om de gevolgen van deze ontwikkelingen zichtbaar te maken past de inzet van strategische personeelsplanning en met name de kwalitatieve analyse. Die geeft inzicht in de juiste keuzes die het MT kan maken om de verandering binnen het team te versnellen en hoe ze met de medewerkers hier het goede gesprek over kunnen voeren.

Het strategische personeelsplanning dashboard binnen de Team Navigator

Het Strategisch personeelsplanning dashboard binnen de Team Navigator

Om te beginnen zijn we met het selecteren van de juiste criteria gestart. De criteria geven prioriteit aan de ontwikkeling die van belang is voor het team. Deze criteria zijn vervolgens opgenomen in de Team Navigator, waardoor alle managers naar dezelfde criteria kijken.

In een gezamenlijke workshop ,waarin alle managers betrokken zijn, is het team van medewerkers met een Team Review in kaart gebracht.

Aanpak van de vlootschouw

Alle medewerkers zijn geschouwd op basis van hun prestatie in het verleden, de inzetbaarheid in het heden en de potentie richting de toekomst. Hierdoor is er overzicht gecreëerd op basis waarvan besluitvorming mogelijk is gemaakt.

Op basis van vijf basisprofielen is iedere medewerker verbonden aan een rol. Deze rollen zijn op hun beurt verbonden aan de ruimte die zij biedt voor veranderen. Op deze wijze is zichtbaar geworden waar de mogelijkheden en beperkingen in het team zitten ten aanzien van de verandering.

De tweede stap is het benoemen van de kritische functies en personen. Vanuit de kritische rollen is zichtbaar geworden welke problemen directe aanpak verdienen. Urgente kansen en mogelijkheden die de verandering beïnvloeden krijgen voorrang in het proces. Kritische posities moeten als kartrekker een positieve stimulans geven aan de verandering.

Starten met de workshop

Na een voorbereiding waarin de workshop en het team in de Team navigator is klaargezet hebben we een dagdeel ingepland om de schouw uit te voeren.

De direct verantwoordelijke leidinggevende heeft regie over zijn eigen team en de overige managers nemen de rol van kritische beschouwer. Zo ontstaan mooie discussies over prestatie, potentie en inzetbaarheid van de medewerkers binnen het team.

Bewaren

Het resultaat van de vlootschouw binnen de Team Navigator

Het resultaat van de vlootschouw met de juiste teamontwikkelrollen voor het goede gesprek weergegeven in de Team Navigator

Bewaren

Schrijf je Direct in en maak 14 Dagen Kennis

Het resultaat voor de afdeling

In anderhalf uur hebben we het hele team in beeld en kunnen conclusies verbonden worden aan het inzicht.

Vanuit de kritische posities in het team kunnen een aantal stevige conclusies getrokken worden. Verschillende medewerkers hebben de verkeerde rol, worden te weinig uitgedaagd of verkeerd ingezet.

Iedere manager heeft overzicht over zijn eigen uitdagingen die vanuit de rollen vertaald kunnen worden in interventies per medewerker. In 1 ochtend zijn er meerdere knopen doorgehakt die gaan bijdragen aan het versnellen van de groei en professionalisering van de afdeling.

Vanuit deze conclusies heeft iedere manager zijn eigen rol om de uitkomsten te vertalen in het goede gesprek met iedere medewerker.

Hoe komt het dat de inzet van de Team Navigator zo veel impact Team Ontwikkeling heeft?

Een van de managers verwoordt het als volgt:

“Het is leuk om te doen, het geeft direct inzicht en ik heb nu concrete handvatten waarmee ik verder kan.”

Ben je benieuwd wat de bijdrage van een vlootschouw voor de ontwikkeling van jouw team kan hebben?

Bel of mail ons, dan richten we het proces graag met jullie in.

Binnen een week helpen we ook jouw organisatie of afdeling concreet op weg.

Mail voor een Kennismaking

About the Author:

Al meer dan tien jaar begeleid ik organisaties bij het omzetten van hun strategie in concrete oplossingen in de praktijk. Samen met HR-professionals en leidinggevenden onderzoek ik de beste interventies en oplossingen die bijdragen aan groei en ontwikkeling van hun teams. Leiderschap bestaat voor mij uit twee belangrijke begrippen: Richting en Ruimte. Richting omdat iedereen moet begrijpen waarom en wat we voor de klant willen doen. Ruimte omdat iedere medewerker vanuit zijn eigen kracht moet kunnen bijdragen aan het resultaat van het team Wil je weten hoe jij vanuit richting en ruimte de groei van jouw team kunt versnellen? Mail dan met Bastianen@b-leef.nl, of bel me dan maak ik graag een afspraak (06-23881672)