Wat is een HR vlootschouw?

Wat is een HR vlootschouw?

Het gebruik van de HR vlootschouw om teams te coachen en is een goede manier om met teamontwikkeling te starten.

Een personele vlootschouw is de kwalitatieve analyse die je inzet tijdens je strategische personeelsplanning. Een goed uitgevoerde vlootschouw geeft je concrete inzichten in de samenstelling van je team. Inzichten die je kunt vertalen in interventies voor teamontwikkeling en groei van de organisatie.

De traditionele vlootschouw is oorspronkelijk gebaseerd op twee belangrijke vragen, verdeeld over twee assen:

  1. Wat is de prestatie van een medewerker
  2. Wat is de potentie van een medewerker

Prestatie en potentie zeggen inderdaad veel over de mogelijkheden van een medewerker om tot groei te komen. Het ontbreekt daarbij aan een derde belangrijke variabele, namelijk of iemand ook de energie heeft en wil inzetten om zich te ontwikkelen.

Wij hebben de vlootschouw daarom aangevuld met een derde vraag op een derde as:

  1. Wat is de inzetbaarheid van de medewerker

Duurzame inzetbaarheid krijgt de laatste jaren terecht steeds meer aandacht. En het is ook binnen strategische personeelsplanning veel belangrijker geworden.

Verzuim, flexibiliteit en eigenaarschap van grote invloed zijn op het organisatiesucces. Het kiezen van de juiste criteria draagt bij het succesvol in beeld brengen van de ontwikkeling van je team

Resultaat van een personele vlootschouw

Door als leidinggevende of Management Team de medewerkers te verdelen in 3-, of 4-punt schaal (of andere ranking) ontstaat er een gestructureerd overzicht met daarin de mate waarin medewerkers nu en in de toekomst passen op de functie die ze vervullen.

De kracht van een vlootschouw is dat alle medewerkers op hetzelfde moment en in dezelfde setting geschouwd worden. Hierdoor ontstaat er een goed overzicht waarin verschillen tussen mensen duidelijk mee aan te gaan. De voorbereiding van het goede gesprek krijgt daardoor veel meer structuur en het gesprek krijgt zo een duidelijke bedoeling mee.

Het tweede voordeel is dat extreme afwijkingen tussen verwachting en bijdragen van de medewerker zichtbaar worden. Met deze uitkomsten kan een professional gericht onderzoeken wat de problemen zijn die leiden tot de geconstateerde verschillen. En leren van de verschillen, om daarmee te sturen op de teamontwikkeling.

Uitdagingen bij de vlootschouw

Het uitvoeren van een vlootschouw is de kwalitatieve analyse van strategische personeelsplanning (klik door voor onze infografic over SPP).

Het is een proces, waarbij de kwalitatieve groei van de organisatie centraal dient te staan. De vlootschouw is met name interessant vanuit het voorspellende karakter. We vragen immers wat een leidinggevende verwacht.

Het begint daarbij altijd met een inschatting. Schatten is iets anders dan zeker weten. De eerste keer is het erg lastig een goede schatting te maken. Alleen door het vaker te doen, en kritisch te reflecteren op je eigen verwachting en de uitkomsten daarvan leer je intuïtief steeds betere inschattingen te maken.

Zowel HRM-professionals als leidinggevenden, directies en ook medewerkers moeten accepteren dat leren inhoud dat ook fouten gemaakt kunnen worden. Een vlootschouw is niet bedoeld als absoluut instrument, maar geeft inzicht voor het sturen op groei.

Groei vormgeving is het gevolg van aandacht geven aan de mensen die het team, de afdeling en de organisatie verder gaan helpen. Tegelijkertijd moet kritisch rekening gehouden worden met medewerkers waarbij de veranderen de context niet meer past.

Een vlootschouw gaat uit van een ‘loopbaan levenscyclus’ van een medewerker in het team en in de functie.

Net als in het leven is er een moment van komen, leren, groeien en ontwikkelen, presteren en afscheid nemen. Meer over deze loopbaanontwikkeling lees je in het boek: Alles over de personele vlootschouw.

Kwalitatief instrument bij Strategische personeelsplanning

De HR-vlootschouw (soms ook talentschouw of personeelsschouw genoemd) is de kwalitatief analyse bij strategische personeelsplanning. Je zet dit in voor het in kaart brengen van een teams en bijdragen aan de teamontwikkeling.

Het vlootschouw model met drie assen voor de kwalitatieve analyse bij strategische personeelsplanning

De leidinggevende geeft op basis van zijn waarneming aan wat de verwachtingen en ruimte voor ontwikkeling is. Daarbij kijk je naar wat iemand kan, wat iemand wil en wat iemand doet.

Door de combinatie van de directe betrokkenheid van de leidinggevende en het inzicht dat de leidinggevende deelt, werkt de vlootschouw ook goed bij het vormgeven van verandering en aandacht voor teamontwikkeling.

Binnen de Team Navigator kun je hier actief gebruik van maken. Hoe dat werkt kun je in onze toer zelf ervaren.

Aanvullende mogelijkheden van de HR vlootschouw binnen de Team Navigator

Binnen strategische personeelsplanning maak je naast de kwalitatieve analyse ook een kwantitatieve analyse.

De Team Navigator heeft door een slim algoritme een statistische aanvulling waarmee ook kwantitatieve informatie kan worden ingezet. Hierdoor kunnen we aanvullende statistiek toepassen op de populatie van alle medewerkers.

Een voordeel in dat we kwalitatieve waarneming kunnen onderbouwen en vergelijken tegen de verwachtingen van de normaalverdeling. Dit voorkomt dat er te grote afwijkingen ontstaat en leidinggevenden een onrealistische beeld geven.

De team navigator biedt als extra optie de mogelijkheid voor het inlezen van aanvullende HR-KPI’s die vanuit andere bronnen zijn aangeleverd. Denk hierbij aan verzuimcijfers, output, kwaliteit of bijvoorbeeld klanttevredenheidsgegevens.

Een vlootschouw geeft dus inzichten die bij kunnen dragen aan strategische HR-vraagstukken en vormen van beleid. En het helpt de leidinggevende bij het beter begrijpen en aansturen van ontwikkeling in zijn eigen team.

De ontwikkeling van talent door het vlootschouw model met drie assen voor de kwalitatieve analyse bij strategische personeelsplanning

De Team Navigator maakt kansen en mogelijkheden voor groei transparant. En door het longitunale karakter wordt ook de invloed van HR en de leidinggevende op de groei van het team zichtbaar. Het vraagt van leidinggevenden en de HR-professional om zich kwetsbaar op te stellen, zodat ze samen kunnen leren.

De ervaring die je krijgt met de team navigator is totaal verschillend van alle andere instrumenten voor strategische personeelsplanning. Waarschijnlijk dat het gebruik nog niet standaard in bedrijven wordt ingezet. Maar dat hopen we met onze aanpak snel te veranderen.


Probeer de online vlootschouw vrijblijvend uit!

Direct je eigen vlootschouw maken

Passendheid van de naam ‘vlootschouw’

De term vlootschouw past bij de gouden eeuw. Dit was de tijd dat Nederlandse vloot over de wereldzeeën heerste. Bij het aansturen van een vloot houdt een admiraal rekening met in ieder geval twee belangrijke kenmerken, die tegenwoordig ook actueel zijn bij het aansturen en ontwikkelen van teams.

  1. Een vloot bestaat uit schepen met verschillende kwaliteiten.
  2. Een schip verplaatsen kost veel tijd.

Een slimme positionering van je schepen, ten opzichte van de vijand, betekent de winst of het verlies van de vlootslag. Een admiraal moest daarom bijtijds nadenken over de slimste positie die een schip in moest nemen om het maximale uit de kwaliteiten te halen. Door het talent van enkele van onze admiraals, is het Nederland met regelmaat is gelukt om vlootslagen tegenover een sterkere vijand toch naar haar hand te zetten.

Ook een leidinggevende wil het maximale uit de kwaliteiten van zijn medewerkers halen. Hierbij gelden vergelijkbare problemen: iedere medewerker heeft verschillende talenten en drijfveren. En het ontwikkelen van de capaciteiten van medewerkers vraagt veel tijd en energie. Een Team Ontwikkel Professional moet daarom slim nadenken over het aantrekken, inzetten, ontwikkelen en uit laten stromen van medewerkers. De juiste keuze kan het succes van de organisatie sterk beïnvloeden.

strategische personeelsplanning criteria vanuit verleden, heden en toekomst

Een goede vlootschouw heeft de kenmerken in zich om zowel het verleden (ervaringen), het heden (competenties) en de toekomst (potentie) in zich te verenigen. Niet alleen maakt dit een vlootschouw waardevol om de concurrentie te verslaan. Het maakt het ook leuk voor leidinggevenden, omdat het je de ruimte geeft over de ontwikkeling van medewerkers en het team na te denken.

Wil je nu meer weten over de inzet en toepassing van een vlootschouw, lees dan mijn blog over “inzet van de vlootschouw”, een casus bij “een ICT afdeling in de zorg” of bekijk onze infografic en blog over “hoe zet je strategische personeelsplanning in voor de groei van de organisatie?”

e-boek: Alles over de HR-vlootschouw

Meer weten? Download direct het boek “Alles over de personele vlootschouw voor HR adviseurs”

About the Author:

Al meer dan tien jaar begeleid ik organisaties bij het omzetten van hun strategie in concrete oplossingen in de praktijk. Samen met HR-professionals en leidinggevenden onderzoek ik de beste interventies en oplossingen die bijdragen aan groei en ontwikkeling van hun teams. Leiderschap bestaat voor mij uit twee belangrijke begrippen: Richting en Ruimte. Richting omdat iedereen moet begrijpen waarom en wat we voor de klant willen doen. Ruimte omdat iedere medewerker vanuit zijn eigen kracht moet kunnen bijdragen aan het resultaat van het team Wil je weten hoe jij vanuit richting en ruimte de groei van jouw team kunt versnellen? Mail dan met Bastianen@b-leef.nl, of bel me dan maak ik graag een afspraak (06-23881672)